Cercetare

Începând cu anul 2017, membrii și specialiștii afiliați ASECO au participat la proiecte de inventariere și monitorizare a speciilor și habitatelor, evaluarea stării de conservare și realizare de scheme de monitorizare în cadrul a 17 proiecte.

Specialiștii ASECO au expertiză în domenii diverse: nevertebrate, ihtiofaună, ornitofaună, fitobentos, plante și habitate, evaluare de impact antropic, management de proiecte. domenii în care au publicat peste 100 de articole științifice și zeci de cărți și capitole de cărți de specialitate.

Expertiza oferită a contribuit la realizarea următoarelor proiecte:

Evaluarea impactului microhidrocentralelor asupra corpurilor de apă (Cuntu, Crai, Sebeșel, Bâlea, Porumbacu, Sâmbăta, Viștișoara, Taia și Cibin)

Elaborarea planului de management pentru ROSCI0088 Gura Vedei – Șaica – Slobozia

Elaborarea planului de management pentru ROSCI0097 Lacul Negru

Elaborarea planului de management pentru ROSCI0023 Cascada Mișina

Elaborarea planului de management pentru ROSCI0382 Râul Târnava Nare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud și ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia

Elaborarea planului de management pentru ROSCI0030 Cheile Lăpușului

Elaborarea planului de management pentru Parcul Național Retezat și ROSCI0217 Retezat

Elaborarea planului de management pentru ROSCI0021 Câmpia Ierului

Elaborarea planului de management pentru ROSCI0020 Câmpia Careiului

În anul 2019, ASECO a contribuit logistic și financiar la organizarea celei de-a șasea ediții a taberei de inelare Chituc Ringing Camp, desfășurată în perioada iulie-octombrie pe Grindul Chituc, sub coordonarea Asociației Milvus. Detalii despre activitate pe pagina de facebook a taberei.