FutureEnACT

Proiectul Active Citizens Fund România  se desfășoară pe o perioadă de un an şi este finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin programul Active Citizens Fund România.

Proiectul este coordonat de Asociația Studenților Ecologi ASECO în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Bugetul proiectului este de 33.239 Euro, din care 28.084 Euro solicitați ca finanțare nerambursabilă și 5195 Euro contribuție proprie.

Scopul proiectului Active Citizens Fund România  este de a crea o bază de activiști pe probleme de mediu în zona de urban mic din județul Sibiu (Avrig, Tălmaciu, Miercurea Sibiului, Săliște), insuficient deservită din acest punct de vedere și de a realiza un grup de lucru informal care să cuprindă, alături de cei menționați anterior, membri ai administrației publice locale, membri ONG cu activitate în zonă, membri activi ai societății civile, grup informal care să poată identifica și soluționa problemele de mediu din aria proiectului.

Activitățile proiectului vor consta într-o serie de cursuri și workshopuri în care cei implicați vor fi instruiți în a identifica și localiza probleme legate de protecția mediului și schimbări climatice, în a genera soluții și în a colabora cu autoritățile locale pentru stabilirea soluțiilor optime de rezolvare a problemelor identificate.

În cadrul proiectului Active Citizens Fund România  vor fi generate instrumente pentru eficientizarea acestui proces, respectiv o aplicație mobilă care va putea prelua în timp real localizarea și descrierea problemelor identificate, aplicație care va comunica informațiile unei platforme on-line care va centraliza și afișa informațiile legate de eventualele probleme de mediu, făcându-le accesibile publicului larg.

Vor fi instruite și informate aproximativ  de 40 de persoane în cadrul activităților proiectului: tineri cu interes în probleme de mediu și schimbări climatice, membri ai administrației publice locale, membri ONG cu activitate în zonă şi membri activi ai societății civile.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice. Obiectivele Granturilor SEE și Norvegiene sunt reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea relațiilor bilaterale dintre statul beneficiar și statele donatoare. Susținerea societăţii civile este o prioritate cheie pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.