FRUMOASA JUNIOR RANGER CAMP II

După o primă ediție încununată cu succes în anul 2017, ASECO dorește să continue organizarea taberei pentru copii preșcolari Frumoasa Junior Ranger Camp, de data asta cu un efectiv de 20 de copii din medii defavorizate din zona sitului Natura 2000 Frumoasa, care vor beneficia în mod gratuit de un program mai complex de activități, desfășurate pe perioada a șase zile.

Scopul taberei este, la fel ca și la prima ediție, transmiterea de informații referitoare la protecția naturii pentru următoarea generație, condiție obligatorie pentru conservarea în viitor a valorilor naturale ale zonei. Participanții vor învăța speciile și habitatele protejate din zona sitului Frumoasa, ce măsuri trebuie luate pentru protecția acestora, precum și lucruri absolut necesare pentru traiul în mijlocul naturii (ridicarea corturilor, organizarea taberei, întreținerea focului, noduri pentru diferite activități, plante comestibile etc.), vor participa la construcția și amplasarea a două panouri informative referitoare la valorile naturale ale zonei și la măsurile de protecția ale acestora și vor realiza marcarea unui traseu turistic cu ajutorul angajaților Salvamont.